Christmas Quiz |

Christmas Quiz

Hem » Möten och konferens » Aktiviteter » Christmas Quiz

Hur mycket kan ni om julen och dess traditioner? Testa era kunskaper i vårt Christmas Quiz! En varierad frågetävling

där alla frågor har en gemensam nämnare – Julen!

Tidsåtgång: 1 h