Havsfejden |

Havsfejden

Hem » Möten och konferens » Aktiviteter » Havsfejden

En rolig mångkamp där ni lagvis kommer att möta varandra i olika grenar med marina inslag. Det krävs samarbete och precision för att

håva hem så många poäng till laget som möjligt. Vem är snabbast på knopar, placera ut sjömärken, samarbeta för att fånga upp bojen.

Tidsåtgång: 1,5 h, Max antal: 500 pers