Samarbete och kommunikation (grupputveckling) |

Samarbete och kommunikation (grupputveckling)

Hem » Möten och konferens » Aktiviteter » Samarbete och kommunikation (grupputveckling)

Tre ord som vi lägger vikt vid under övningarna är Målsättning, Tillit och Kommunikation. En genomarbetad teambuildnings aktivitet som anpassas efter ert behov och hålls av erfaren grupputvecklare.

En teambuildings aktivitet där gruppen ställs inför en rad uppgifter att lösa, men störst fokus läggs på reflektion och tankar om vad som händer i gruppen. Leds av erfaren grupputvecklare.

ANTAL DELTAGARE:
4-100 st

TID:
Halvdag, 3h alt. Heldag, 6h

PLATS:
Hela Sverige

ÅRSTID:
Året runt