Dominoeffekt

Kreativitet och samarbete för att nå det gemensamma målet!

Utmaningen består i att ni ska bygga varsin del i en bana, som hela gruppen sedan skall sätta samman. Slutmålet är att ni ska lyckas rulla en kula från start till mål, liknande ”Domino effekt”.

Så här går det till

Vi börjar med att dela in er i mindre grupper om 4-6 personer varpå varje grupp ansvarar för att bygga sin del av banan. Till de respektive delarna ska grupperna använda ett specifikt föremål, detta tilldelas vid start, som en del av konstruktionen samt uppnå minst ett av flera kriterier som ska vara med i banan, exempelvis en loop, en hiss eller ett dropp. Övrigt material och diverse verktyg kommer att finnas i en gemensam depå som samtliga grupper har tillgång till. Grupperna får en utsatt byggtid, ca 1 timma, för att genomföra sin del och sedan skall alla enskilda delar byggas ihop till en gemensam bana.

Under byggnationen kommer vi utmana deltagarnas förmåga att kommunicera och samarbeta med varandra eftersom grupperna varken får samtala eller diskutera med varandra förutom under förutbestämda tidpunkter. Vid dessa tillfällen får de skicka fram en varsin representant att föra fram gruppens gemensamma talan och ta avgörande beslut tillsammans med de övriga grupperna. En teambuildande aktivitet som testar deltagarnas samarbete, kreativitet och innovation.

Syfte

 • Samarbete
 • Kreativitet

Det här ingår

 • Projektledning/ planering innan aktiviteten
 • Aktivitetsledare (antal beror på gruppstrlk) inkl resersättning
 • Allt material och utrustning

Fakta

 • Inomhus
 • Tidsåtgång, ca 2h
 • Max antal deltagare: 200 personer
 • Kan även genomföras på engelska
Förfrågan

  Namn: *

  Företag: *

  Epost: *

  Telefon: *

  Ankomst:

  Avresa:

  Aktivitet:

  Deltagarantal:

  Meddelande: