Samarbete och kommunikation

Svetsa samman teamet med hjälp av vår grupputveckling.

Genomarbetad grupputveckling med fokus på Målsättning, Tillit och Kommunikation. Gruppen ställs inför olika utmaningar som skall lösas, efter det reflekterar vi tillsammans.

Så här går det till

Vi delar in er i grupper om ca 10 personer, där en grupputvecklare tar hand om varsin grupp. En gemensam övning startar igång aktiviteten för att mjuka upp lite, innan smågrupperna går ut till olika stationer. Här har vi förberett övningar beroende på gruppens syften och behov.

Tre ord vi lägger vikt vid är Målsättning, Samarbete och Kommunikation. Instruktören formulerar problemet som skall lösas och ger förutsättningarna. Gruppen planerar och talar om när de är redo att starta, efter genomförd övning reflekterar gruppen tillsammans. Vi lägger stor vikt i samtalet och drar kopplingar/ metaforer till det vardagliga arbetet.

Innan aktiviteten pratar ansvarig grupputvecklare med kunden och gör en behovsanalys för just er grupp och därmed anpassas övningarna efter det.

Syfte

 • Grupputveckling
 • Gemenskap

Det här ingår

 • Projektledning/ planering innan aktiviteten
 • Samtal med beställaren, behovsanalys från grupputvecklaren.
 • Grupputvecklare (antal beror på gruppstrlk) inkl resersättning
 • Allt material och utrustning
 • Regnponchos vid nederbörd

Fakta

 • Utomhus
 • Tidsåtgång, 3h
 • Max antal deltagare: 100 personer
Förfrågan

  Namn: *

  Företag: *

  Epost: *

  Telefon: *

  Ankomst:

  Avresa:

  Aktivitet:

  Deltagarantal:

  Meddelande: